Shenzhen Xinxuan Technology Co., Ltd.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Integrating sphere Confidential 1
Analog vibration tester Confidential 1
Temperature humidity programmable chamber Confidential 1
Voltage tester Confidential 2
Oscilloscope Confidential 2
Battery tester Confidential 5
Gửi email cho nhà cung cấp này